Prema Ustavu koji je usvojen 22. oktobra 2007. godine, Crna Gora je unitarna republika s parlamentarnim sistemom vlasti.

Na čelu države je predsjednik republike, koji je ujedno vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Biraju ga državljani na opštim izborima za mandat u trajanju od pet godina, a za najviše dva mandata.

Izvršnu vlast ima Vlada, koju čine predsjednik, potpredsjednici i ministri. Predsjednik republike predlaže predsjednika Vlade, kojeg imenuje Skupština. Ona takođe imenuje ministre, a na prijedlog predsjednika Vlade.

Zakonodavnu vlast ima jednodomna Skupština u kojoj je 81 poslanik. Biračko pravo je opšte i jednako, a imaju ga svi državljani Crne Gore koji su navršili 18 godina. Najvišu sudsku vlast ima Vrhovni sud, čijeg predsjednika takođe imenuje Skupština, a na zajednički prijedlog predsjednika republike, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade. Ustavni sud sastoji se od sedmoro sudija biranih na mandat od devet godina, bez ograničenja u broju mandata.

Administrativno, Crna Gora je podijeljena na 22 opštine, i to: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik, Tivat, Tuzi, Ulcinj i Žabljak, zatim Prijestonicu Cetinje i Glavni grad Podgoricu u čijem je sastavu gradska opština Golubovci.

Osim internacionalnih praznika Nove godine (1. i 2. januar), Prvog maja (1. i 2. maj) i Dana pobjede (9. maj), te vjerskih praznika, slave se Dan nezavisnosti (21. maj) i Dan državnosti (13. jul).

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%