Kako u cijelom svijetu, tako i kod nas, muzički autori su najviše pogođeni trenutnom krizom koja je dovela do otkazivanja velikog broja kulturnih i zabavnih aktivnosti na kojima se koristi muzika iPročitajte više

Da je opstala, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) danas bi slavila svoj Dan Republike.